เป็นคลิกที่สอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกส์(Linux Mint) บน Virtual Box

click here