รางวัลเทคนิคภาพยนตร์ยอดเยี่ยม โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ (Topline Digital Creator Awards) ครั้งที่ ๔

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา รับรางวัลเทคนิคภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ (Topline Digital Creator Awards) ครั้งที่ ๔

 

Leave a Reply