ยินดีต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ วรพงศ์ มาลัยวงษ์

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

img_1584

Leave a Reply