พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


Leave a Reply