ncce2018_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%97_0086

ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

กระบวนการในการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการทั้งของอาจารย์และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

48398242_1225424924278268_6008981653119041536_o

ค่ายคอมพิวเตอร์ศึกษา อาสาพัฒนาชุมชน

41320081_2314840555211181_1520022680202379264_o

มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้สาขาวิชา

dsc_8000

งาน SSCED2019

การนำเสนอโครงของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในงาน SSCED#5

img20181109095553

นิเทศนครูคืนถิ่นครั้งที่ 1/2561

IMG20181212143405

กิจกรรมสอบโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา #2561

41330031_2314840491877854_3412111986345902080_o

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562อาจารย์ประจำหลักสูตร